Reklam

AB, Kıbrıs'ın 1,2 milyar Euro'luk Kovid kurtarma planını onayladı

Avrupa Komisyonu Perşembe günü, Kıbrıs'ta belirtilen önemli yatırım ve reform önlemlerinin uygulanmasını desteklemek için, 1,2 milyar Euro değerinde hibe ve krediler içeren Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planını onayladı.

Reklam
AB, Kıbrıs'ın 1,2 milyar Euro'luk Kovid kurtarma planını onayladı
08 Temmuz 2021 - 11:33
Reklam

Avrupa Komisyonu Perşembe günü, Kıbrıs'ta belirtilen önemli yatırım ve reform önlemlerinin uygulanmasını desteklemek için, 1,2 milyar Euro değerinde hibe ve krediler içeren Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planını onayladı.

Kıbrıs planı, yeşil ve dijital geçişleri benimseyerek ortak Avrupa zorluklarını ele almak, ekonomik ve sosyal dayanıklılığı ve Tek Pazar'ın uyumunu güçlendirmek için Covid-19 krizine eşi benzeri görülmemiş bir koordineli AB yanıtının bir parçasını oluşturuyor.

AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun planı onayladığının resmi sunumu için şu anda Kıbrıs'ta bulunuyor.

Konseyin planı onaylamasıyla birlikte, ön finansman olarak Kıbrıs'a 157 milyon Euro ödenmesine izin verecek. Bu, Kıbrıs için tahsis edilen toplam miktarın %13'ünü temsil denk geliyor.

Komisyonun değerlendirmesine göre planın toplam tahsisatının yüzde 41'ini iklim hedeflerini destekleyen önlemlere ayırıyor. Plan, yeşil vergilendirmenin getirilmesi, elektrik piyasasının serbestleştirilmesi, binalarda enerji yenilemelerinin kolaylaştırılması ve elektrikli hareketliliğin hızlandırılması ile ilgili reformları içeriyor.

Plan ayrıca haneleri, işletmeleri, belediyeleri ve daha geniş kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını hedef alan geniş bir yelpazede enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içeriyor.

Plan, akıllı sayaçların toplu dağıtımına ilişkin yatırımların yanı sıra, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere daha temiz kaynaklardan elektrik üretimine yardımcı olması gereken EuroAsia Interconnector projesini içeriyor.

Komisyonun değerlendirmesi, Kıbrıs'ın planının toplam tahsisatının yüzde 23'ünü dijital geçişi destekleyen önlemlere ayırdığını ortaya koyuyor

Okullarda dijital altyapıyı ve müfredatı geliştirerek, öğretmenleri eğiterek ve dijital beceri eğitim programlarına yatırım yaparak dijital eğitimi ve becerileri teşvik ediyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesini ve mahkeme sisteminin dijital dönüşümünü teşvik etmesi beklenen projeleri de içeriyor.

Plan, özellikle genç istihdamına odaklanarak kamu istihdam hizmetlerini güçlendirmeye yönelik önlemleri içeriyor.

Plan ayrıca, ücretsiz zorunlu okul öncesi eğitimi dört yaşından itibaren uzatarak, çocuk bakım merkezlerine yatırım yaparak, tüm çocuklar için eşit fırsatlar ve tam zamanlı çalışmayı teşvik etmeyi amaçlayan erken çocukluk eğitimi konusunda ulusal bir eylem planıyla erken çocukluk eğitimini ve bakımını desteklemekte.

Planın uygulanmasının, iletişim sistemleri ve e-Sağlık yatırımlarını teşvik etmenin yanı sıra altyapı ve ekipmanı iyileştirmeyi ve özel bilgi sistemleri kurmayı amaçlayan önlemler yoluyla sağlık ve sivil koruma sistemlerinin kapasitesini, kalitesini ve direncini güçlendirmesi bekleniyor.

Ulusal Tanıtım Ajansının kurulması ve finansman programları ve planlarının uygulamaya konulmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansmana ve likiditeye erişimi iyileştirmesi beklenmektedir. Araştırma ve inovasyona yönelik hibe programlarının yanı sıra merkezi bir bilgi transfer ofisinin kurulmasının araştırma ve inovasyona yapılan yatırımları artırması bekleniyor.

Plan, özel bir eylem planının yanı sıra kredi alanlar ve kredi sağlayıcılar için çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirler yoluyla bankacılık sektöründeki eski sorunlu kredilerle ilgili riskleri azaltmayı amaçlıyor.

 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum